Regiobestuur onmisbaar

Samenwerken op regionaal niveau vraagt een betrokken regionale speler met visie en middelen. Voor veel intergemeentelijke opgaven is een regionale of provinciale overheid onmisbaar.

Deze voorlopige conclusie valt te trekken uit gesprekken met bestuurders die betrokken zijn bij VRW. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met bestuurders uit Tipperary County Council, de metropoolregio Milaan, Zuid-Holland, de grensregio Slowakije-Hongarije, Letland en Provincie Zuid-Holland. Deze regio’s zijn de partners binnen het Interreg Europe project SWARE.

De VRW-organisatie heeft afgelopen jaar tientallen bestuurders en direct betrokkenen gesproken. Wil een regio zich economisch en sociaal ontwikkelen, dan vraagt dat actieve inzet van een regionaal bestuur. Lokale bestuurders kunnen daardoor hun lange termijn projecten realiseren. De maatschappelijke winst voor eigen inwoners is er op langere termijn en niet direct zichtbaar voor de eigen kiezers. Mede daarom is een regiobestuur essentieel.