Start een plan met ambitie en visie

Een goed plan start met ambitie, visie, verbondenheid en een gevoel van urgentie. Het wortelt in het verleden met de blik op de toekomst en onderlinge afhankelijkheid van alle betrokkenen. Samenwerking op ieder niveau is essentieel, waarbij ieder voor langere termijn trouw is aan de ambitie.

Dat was een van de conclusies van de 3e kennisuitwisselingssessie met 6 partners in Den Haag. De kennisuitwisseling tussen de Metropoolregio Milaan, Tipperary County Council, Pons Danubii en Vidzeme Planning Regio. De rode draad is duurzaam management van cultuur- en natuurhistorisch erfgoed in waterregio’s. Hoe regel je dat? Hoe organiseer je een uitgebalanceerd toerisme? Hoe ga je om met dataverzameling en marketing (het onderwerp van de 3e sessie in Den Haag).

Belangrijk is in ieder geval dat de bestemming een helder imago krijgt en dat dat vanuit 1 centraal punt wordt gecoördineerd. Dat moet op basis van feitenanalyse. Toerisme en educatie kunnen op twee manieren vorm krijgen: door toeristen interessante kennis mee te geven over hun bestemming en door studenten te betrekken bij concrete projecten.